Uluslararası nitelikte, Türkiye ve bölgesinde “Yangın-Güvenlik-Entegrasyon” sistemleri alanında en yenilikçi “Teknolojik” çözümleri “ulusal” ve “uluslararası” standartlara (EN, NFPA, IMO vb.) uygun kalite belgelerine (LPCB, VdS, UL, FM vb.) sahip ürünler sunarak faaliyet göstermekteyiz.

3M Novec 1230 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

Anasayfa 3M Novec 1230 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi
ENTEGRE BİNA TEKNOLOJİLERİ
YANGIN KORUNUMU & MÜHENDİSLİĞİ

Genel Tanıtım ve Sistem Broşürü

Firmamız hakkında detaylı bilgi almak için broşürümüze inceleyiniz.
PDF indir

3M Novec 1230 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

Halon 1301 gazına alternatif olan fakat ozona hiçbir zarar vermeyen alternatif gazların en son temsilcisi 3M™ Novec™ 1230gazıdır.  NOVEC1230 gazı 3M firmasının tescilli markasıdır ve sadece 3M tarafından üretilmektedir. NOVEC 1230 gazı UL (Underwriters Lab.) listeli ve FM (Factory Mutual) onaylıdır. NOVEC1230 üreticisi 3M, ISO9001 ve 9002 belgelerine sahiptir.

Protek Mühendislik olarak 3M tarafından açıklanan OEM listesinde olan Sistem Üretici Firmaların ürünlerini sağlamakta ve satmaktayız. 3M™ Novec™ 1230 Ürün marka tercihleri, şartnameler ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre EN veya UL/FM standartlarına göre değişmektedir. Tüm bu onaylara haiz NOVEC 1230 sistemlerini temin ve tesis etmekteyiz. Firmamız NOVEC1230 sistemlerinde SEVO SYSTEMS USA firması ile çalışmaktadır.

3M™ Novec™1230, Söndürme sistemlerinde ne tür yenilikler getiriyor ?

3M ile global anlaşmalarla üretim yapan sistem üreticilerinin seçim durumuna göre;

  • Sıvı halde bidonlarda depolanmasından dolayı, depolama kolaylığı ve havayolu ile sınırlama ve yasaklamaya uğramadan kolay nakledilebilme imkanı sunuyor.
  • Karmaşık dolum tesislerine ihtiyaç duyulmadan çok basit bir işlemle gerekirse, yerinde dolum imkanı sunuyor.
  • Basınçlı kapların basınç testlerini yapmak gerektiğinde, boşaltılıp yeniden, aynı malzeme ile doldurulabilme imkanı sunuyor.
  • Söndürme hacminin artması veya eksilmesi durumunda, silindir kapasitesine bağlı olarak, söndürücü eklentisi veya eksiltmesi ile esnek ve sürdürülebilir kullanım imkanı tanıyor.
  • Düşük kullanım konsantrasyonuna karşılık, yüksek NOAEL seviyesi sayesinde %150’ ye varan güvenlik marjı sağlıyor.
  • Yasaklanmış halon ve mevcut diğer söndürme sistemlerinde, standardına uygunluk durumuna göre, basit değişikliklerle kullanılabilme imkanı sunuyor.
  • Kolay ve hızlı temin edilebilme özelliği ile çok kısa sürede söndürme sistemlerinin yeniden dolumu imkanını sunuyor.
  • Düşük kullanım konsantrasyonuna Opsiyonel olarak, seviye ölçümüne imkan sağlıyor.
  • Hidrolik yapısının uygunluğu nedeniyle, dar ve alçak yerlerde silindiri yatay kullanabilme imkanını sağlıyor.

3M™ Novec™ 1230  sistem tasarımı ülkemizde de zorunlu olarak kabul edilen ISO14520 standartlarına göre dizayn edilmektedir. %30 emniyet faktörü dahil A sınıfı yüzey yangınları için 3M™ Novec™ 1230  konsantrasyonu %5.3 kabul edilmektedir. Diğer dizayn değişiklikler için en son tarihli ISO14520 standartları esas alınır. Yüksek A sınıfı kabul edilen kablo yoğunluğu yüksek ve/veya enerji tüketimi 5kW üzerinde olan ortamlar için 3M™ Novec™ 1230  konsantrasyonu %5.6 kabul edilir. Bu da neredeyse tüm küçük, orta ve büyük çaplı tüm Bilgi İşlem Odaları ve Merkezlerini kapsamaktadır.

25 yıllık tecrübemiz, uzman mühendis kadromuz ve tüm yazılım donanımlarımız ile 3M NOVEC 1230 sistemleri sağlayıcıları arasındaki lider konumuzla müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz. Anahtar teslimi 3M NOVEC 1230 sistemi uygulamalarımızda standartların işaret ettiği tesisat malzemeleri ile montaj yapmaktayız. 3M NOVEC 1230 elektrik ve mekanik tesisatının yanı sıra, inşai açıklıkların kapatılması ve tesisat geçişlerinde yangın durdurucu uygulamalarını da kendi kadromuz ile tesis etmekteyiz. 3M NOVEC 1230 ve benzeri söndürücüler ile tesis edilen mahaller için ISO14520’ye göre zorunlu olan Oda Kaçak Testi (Room Integrity Test) uygulamasını da kendi orijinal Retrotec ekipmanımız ve mühendis kadromuz ile yapmaktayız.

3M™ Novec™ 1230 Yangın Söndürücüsünün Avantajları

Temiz gazlı sabit yangın söndürme sistemlerinin seçiminde, teknik, çevresel etkileşim özellikleri ve ekonomik performansının yanında bir diğer özellik ise yasal sürdürülebilirlik ile işletmede sürekliliktir. 3M™ Novec™ 1230 sistemini diğer tüm söndürücülerden ayrıcalıklı kılan diğer özellikleri ise.

Kolay Temin
Diğer tüm temiz söndürücüler, basınçlı kaplarda nakledilmek zorundadır. Bu şartlar, havayolu nakliyesinde uluslar arası kurallara göre, yasaktır. Bu yüzden temiz söndürücüler denizyolu veya özel izinle karayolu ile çok uzun sürelerde nakledilebilirler. Oysa; 3M™ Novec™ 1230 25oC ve 1 ATM basınç altında sıvı haldedir. Bu yüzden serbest bir şekilde, bidonlarda hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan, havayolu ile de taşınabilir. Bu yüzden boşalmış sistemlerin yeniden dolumu için acil durumlarda çok kısa sürede kolayca temin edilebilir. Depolanması çok kolaydır. Özel bir techizat gerektirmez.

Dolum maliyetlerinin düşük olması

Diğer tüm temiz söndürücülerin, boşalmış sistemlerinde yeniden dolum gerekli olduğunda, karmaşık dolum tesis ve ekipmanları ihtiyacı doğar. Buda genel maliyeti aslında yükselten ve bağımlılık yaratan bir durumdur.

Pratik yeniden dolum

Çok basit bir çantada taşınabilecek bir düzenekle, sıvı haldeki 3M™ Novec™ 1230 söndürücüsü, silindire, gerekli miktarda sıvı halde doldurulduktan sonra, Nitrojen ile 360 psi gibi düşük bir basınçta basınçlandırılarak gaz haline geçirilip, kullanıma hazır duruma getirilir.

Eklenti esnekliği

Hatalı kullanım vb. gibi nedenlerle, silindirlerdeki söndürücü gazlar eksildiğinde, tamamen yeniden dolum gerektirir. Oysa, 3M™ Novec™ 1230 kolayca sıvı haline dönüştürülebildiğinden, eksik gaz miktarı kadar eklenti yapılarak, tüm söndürücünün ziyanını engellediği gibi çevre kirliliğine de engel olur.

Uluslar arası kurallara uygunluk

Yenilenen ve yürürlükte olan sivil yönetmeliklere göre basınçlı kaplar, her 12 yıllık dönemde, basınç testine tabi tutulmak zorundadır. Bu durumda silindir içindeki basınçlı söndürücü gaz, çok özel sistemlerle boşaltılmakta ve genellikle önemli kayıplara uğramaktadır. Oysa kolayca sıvı haline yeniden dönüştürülen 3M™ Novec™ 1230 bu önemli kaybı engellemekte ve silindirin rahatlıkla testine imkan vermektedir.

İşletmede esneklik

Bir sabit söndürme sistemi, istendiğinde kapasitesi arttırılıp veya azaltılıp, başka bir hacimsel değere sahip araç ve/veya mahalde kullanılabilmelidir. Bu diğer söndürücü gazlarda çoğunlukla, gerek gazın yapısıdan kaynaklı, gerekse kullanılan ekipmanlardan kaynaklı pek olanaklı değildir. Oysa 3M™ Novec™ 1230 için bu durum kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Dar yerlerde montaj kolaylığı

zorunluluğu nedeniyle, hacim veya alanın verimli kullanımını engellemektedir. Oysa 3M™ Novec™ 1230 sistemi, silindirinin yatay konumda kullanıma izin vermesi sayesinde dar ve fazla girintili yerlerde, çok kolay kullanılabilmektedir.

Güvenlik marjında yükseklik

3M™ Novec™ 1230 sisteminde, kullanım konsantrasyonu ile NOAEL değeri oranlandığında %150 oranında güvenlik marjı vardır. En yakın alternatif temiz söndürücüde bu değer, %3-20 arasındadır.