Uluslararası nitelikte, Türkiye ve bölgesinde “Yangın-Güvenlik-Entegrasyon” sistemleri alanında en yenilikçi “Teknolojik” çözümleri “ulusal” ve “uluslararası” standartlara (EN, NFPA, IMO vb.) uygun kalite belgelerine (LPCB, VdS, UL, FM vb.) sahip ürünler sunarak faaliyet göstermekteyiz.

Gaz Algılama Sistemleri

Anasayfa Gaz Algılama Sistemleri
ENTEGRE BİNA TEKNOLOJİLERİ
YANGIN KORUNUMU & MÜHENDİSLİĞİ

Genel Tanıtım ve Sistem Broşürü

Firmamız hakkında detaylı bilgi almak için broşürümüze inceleyiniz.
PDF indir

Exproof ve Endüstriyel Gaz Kaçak Algılama Sistemleri

Bina ve endüstriyel yapıların, yangına ve patlamalara karşı korunmasında önemli yeri olan sistemlerden biri de gaz algılama sistemleridir. Gaz algılama sistemleri, sahadaki gaz sensörlerinin gaz kaçaklarını ve ortamdaki seviyelerini en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile patlamalara veya insan sağlığına gelebilecek zararlara karşı çabuk müdahale imkanı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır. Firmamız GDS Marka İngiliz menşeili ürünler ile birlikte PROSENSE, DURAN, LLENARI ürünlerini tedarik etmektedir.

Türkiye sınırlarında kurulacak olan Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde TC Yangından Korunma Yönetmeliği gereğince EN54 sertifikalı ürünlerin
kullanımı zorunludur. Dizayn ve işletme de yine
EN54 standartlarına göre yapılmalıdır.
Genel Algılanan Gazlar

Yanıcı ve patlayıcı gazlar ve buharları (LPG,CH4), Oksijen(O2), Karbon monoksit(CO), Klor(CI), Hidrojensülfit(H2S), Freon çeşitleri, Amonyak (NH3), NO2, SO2, NO, HCN, HCI, H2, Nafta, CO2

Sistem Çeşitleri

Yanıcı ve patlayıcı gazlar ve buharları (LPG,CH4), Oksijen(O2), Karbon monoksit(CO), Klor(CI), Hidrojensülfit(H2S), Freon çeşitleri, Amonyak (NH3), NO2, SO2, NO, HCN, HCI, H2, Nafta, CO2

Konvansiyonel Sistemler

Zon bazında algılama yapılır. Genel olarak otoparklarda CO-Karbonmonoksit ve NO2-Nitrojendioksit gazının algılaması için kurulan sistemlerinde kullanılır. LPG gaz dedektörleri de hatta bağlanabilir. Her bir zona 1-14 arası sensör bağlanır. Zon üzerindeki sensörlerin ölçtüğü en yüksek gaz seviyesi cinsine göre %LEL veya ppm cinsinden kontrol paneli üzerinden data izlenir.

Adresli Sistemler

Nokta – adres bazında algılama yapılır. Sensör tek bir hatta bağlanır. Uygulamada bir hat üzerine 40 adet  sensör bağlanabilir. Kablodan ve işçilikten tasarruf sağlanır. Hat üzerine bağlanan bütün sensörlerin bir adresi vardır ve kontrol panelinden izlenir ve gerektiğinde kontrol paneli arıza durumunu bildirir.

Sensörler

İnfrared (Kızılötesi) Sensörler

Kızılötesi gaz dedektörleri, infrared emilim prensibine dayanarak çalışır. Sensör birçok gaz molekülünün özelliklerini kullanarak, özel dalga boylarında kızılötesi radyasyonu absorve eder. Çalışma şekilleri kısaca şu şekilde tarif edilebilir; Bir kızılötesi kaynak ölçüm odasının içine giren bir gaz hacmini aydınlatır. Gaz, kızılötesi dalga boylarının bir kısmını içinden geçerken emer, bazıları ise tamamen kayıpsız geçer. Emilim miktarı, gazın konsantrasyonu ile ilgilidir ve bir dizi optik detektör ve uygun elektronik sistemler ile ölçülür. Emilen ışığın şiddetindeki değişim, emilmeyen bir dalga boyundaki ışığın yoğunluğuna göre ölçülür. Mikroişlemci, gaz konsantrasyonunu emilimden hesaplar ve rapor eder.

Gaz bulunmadığında, referans sinyal detektörü ve ölçüm sinyali detektörü sinyalleri dengelenir. Yanıcı gaz mevcut olduğunda, gaz sinyal ışığı emdiği için ölçüm sinyali detektöründen çıkışta tahmin edilebilir bir düşüş vardır.

Kızılötesi gaz dedektörleri, katalitik tipte dedektörlere göre çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar aşağıda kısaca sunulmuştur:

  • Cevap verme hızı çok hızlıdır, tipik olarak 10 saniyeden azdır.
  • Kirlenmeye ve “zehirlenmeye” karşı bağışıktırlar.
  • Kaynak veya dedektörde herhangi bir arıza ya da sinyalin kir ile tıkanması, arıza durumunda hemen tespit edildiğinden pratik olarak emniyetlidirler.
  • Kızılötesi gaz dedektörleri oksijen açısından zengin veya oksijensiz ortamlarda güvenilir şekilde çalışabilir.
  • Hemen hemen bakım gerektirmezler (güvenilir performans sağlamak için sadece optik camların ve reflektörlerin periyodik olarak temizlenmesi gerekir) ve bu nedenle kullanımları erişilemeyen alanlar için şiddetle tavsiye edilir.
  • Kızılötesi gaz dedektörleri, gaz konsantrasyonunu tek bir yerde (nokta kızılötesi dedektörün kullanımı) veya büyük alanlarda (açık yol kızılötesi dedektörünün kullanımı) ölçebilir.

Katalitik sensörleri günümüzde kızılötesi gaz algılama sensörleri ile değiştiriliyor. Bunun nedeni, kızılötesi yöntemin, sık kalibrasyon gerekliliklerinden, silikon zehirlenmesinden ve hidrokarbon gazlarını tespit etmek için oksijen ihtiyacının bulunmadığından kaynaklanmasıdır. Sonuç olarak, kızılötesi dedektörler, sabit gaz algılama sistemlerinde hidrokarbonun izlenmesi için daha güvenilir hale gelmiştir.

İnfrared sensörler, metan, propan, heksan, pentan, etanol, Jet-A, izobüten, propilen ve izopropil alkol gibi geniş bir yelpazedeki yanıcı hidrokarbonları ve ayrıca hacimce % 5 karbondioksiti okumak için kalibre edilebilir. Hidrokarbon tespitinde uygulanan kızılötesi gaz algılama dalgaboyu karbondioksit tespiti için gerekli olana benzediğinden, bu sistemler aynı zamanda CO2’nin hacimce izlenmesi yoluyla toksik ve yüzde hacim açısından da mükemmeldir.

Yarı iletken Sensörler

SnO2 bileşimli katı hal sensörleridir. Ortamda yanıcı veya toksik gaz oluştuğu zaman, sensör yüzeyinde oksitlenme olur. Bu oluşum sırasında sensör içindeki serbest elektronlar yarı iletken malzemenin kapasitesinde bir artışa neden olur. Bu artışlar ölçülerek gazların seviyeleri ölçülür.

Yarı iletken gaz sensörleri, bir metal oksit yüzeyiyle temas eden ve ardından oksidasyon veya indirgeme işlemine giren bir gaza dayanır. Gazın metal oksit üzerindeki emilimi veya desorpsiyonu, bilinen bir başlangıç değerinden iletkenliği veya direnci değiştirir. İletkenlik veya özdirençteki bu değişiklik elektronik devre ile ölçülebilir. Genellikle iletkenlik veya dirençteki değişim, gaz konsantrasyonu ile doğrusal ve orantılı bir ilişkidir. Bu nedenle, özdirenç / iletkenlik değişimi ve gaz konsantrasyonu arasında basit bir kalibrasyon denklemi kurulabilir.

Metal oksit yüzeyi genellikle bir geçiş veya ağır metalin ince bir filmidir. Kullanılan tam metal, uygulamaya bağlı olacaktır ve örnek metaller kalay dioksit (Sn02) veya tungsten oksit (WO3) içerir. Film, bir silikon tabakasının üzerindedir ve yine uygulamaya bağlı olarak 200 ila 400 ° C arasında bir sıcaklığa ısıtılır. Bu şekilde, kimyasal işlemler hızlandırılır ve dalgalanan dış sıcaklıkların etkileri en aza indirilir.

Yarı iletken sensörler, geniş bir yüzey alanına sahip olduklarında en iyi şekilde çalışırlar. Böyle bir sensör, özellikle düşük konsantrasyonlarda mümkün olduğunca hedef gazı absorbe edebilir.

Pellistör Sensörler

Katalitik sensörler olarakta bilinmektedir. Pellistör, parlayıcı ve yanıcı gazların oksidasyonu sonucu oluşan ısı değişimini ölçen minyatür tip kalorimetre gibi çalışır. Genellikle ısıtıcı görevini gören platin çekirdek ve seramik ısı sensöründen oluşur.

Bir pelistör, bir Wheatstone köprüsü devresine dayanır ve her ikisi de platin sargıları kaplayan iki “boncuk” içerir. Boncuklardan (“aktif” boncuk) biri, etrafındaki gazın tutuştuğu sıcaklığı düşüren bir katalizör ile muamele edilir. Bu boncuk yanmadan ısınır ve sonuçta bu aktif ve diğer “referans” boncuk arasında bir sıcaklık farkı ortaya çıkar. Bu, ölçülen dirençte bir fark yaratır; Mevcut gaz miktarı doğrudan doğruya orantılıdır, bu nedenle düşük patlayıcı limitinin (% LEL *) bir yüzdesi olarak gaz konsantrasyonu doğru bir şekilde belirlenebilir.

Sıcak boncuk ve elektrik devreleri, aleve dayanıklı sensör muhafazasında, içinden gazın geçtiği sinterlenmiş metal alev tutucu (veya sinter) arkasında bulunur. 500 ° C’lik bir iç sıcaklığı koruyan bu sensör muhafazasının içine hapsedilmiş, dış ortamdan yalıtılmış kontrollü yanma meydana gelebilir. Yüksek gaz konsantrasyonlarında, yanma prosesi eksik olabilir ve bu da aktif boncuk üzerinde bir kurum katmanı ile sonuçlanabilir. Bu kısmen ya da tamamen performansı bozar. % 70 LEL üzerindeki gaz seviyelerinin görülebileceği ortamlarda dikkatli olunmalıdır.

Elektrokimyasal Sensörler

Anod, elektrolid ve hava katodundan oluşmaktadır. Gazların elektrokimyasal reaksiyonları prensibine dayalı çalışır. Bir elektrokimyasal gaz sensörü, bir dış devreden pozitif veya negatif akım akışı oluşturmak için oksidasyon veya indirgeme reaksiyonları kullanarak hedef gazın konsantrasyonunu ölçer. Bir elektrokimyasal sensörün temel bileşenleri bir “çalışan” elektrot, bir “karşı” elektrot ve çoğu durumda bir “referans” elektrodu içerir. Bu bileşenler, sensör yuvasının içinde bir sıvı elektrolit ile bir araya getirilmiştir. Sensörün tepesi, ortam havasının sensörün elektroliti ile etkileşime girdiği bir membran ve difüzyon sınırlayıcı menfeze sahiptir.

Gaz, membrandan yayıldığı ve elektrolit ile temas ettiği için, bir elektrokimyasal reaksiyon meydana gelir. Bir oksidasyon reaksiyonu, çalışma elektrodundan karşı elektrota akım akışıyla sonuçlanırken, bir indirgeme reaksiyonu, akım akışını zıt yönde meydana getirir. Bu akımın büyüklüğü, mevcut gaz miktarıyla orantılıdır ve harici bir elektrokimyasal gaz sensörü devresi ile ölçülür. Bu akım, mühendislik birimlerinde kalibre edilmiş bir okuma elde etmek için yükseltilir, filtrelenir ve işlenir. Çoğu elektrokimyasal sensör, hedef gaz bulunmadığında sıfır akım üretir ve katalitik boncuk sensörlerinin aksine bir denge veya sıfır ayarına gerek yoktur.

Açık Alan Gaz Dedektörleri

Açık Alan Gaz Dedektörleri (OPEN PATH GAS DETECTOR), yanıcı hidrokarbon gazları için sürekli izleme sağlayan bir açık yol tespit sistemidir. Diferansiyel Optik Absorpsiyon Spektroskopisi (DOAS) tekniği kullanılarak atmosferin “spektral figerger” analizini kullanır. Metan, propan ve etilen gibi gaz halindeki hidrokarbonları tespit eder.

Dedektör bir Xenon Flash kızılötesi verici ve kızılötesi alıcıdan oluşur. Verici ve alıcı, toz, sis, yağmur, kar veya titreşimin yüksek bir sinyal azalmasına neden olabileceği son derece sert ortamlarda 7m-200m arasında bir görüş alanı üzerinden monte edilir. Verici ve alıcının her ikisi de sağlam, paslanmaz çelik, ATEX ve IECEx onaylı muhafazada yer almaktadır. Ana muhafaza, entegre, ayrılmış, EExe arttırılmış güvenlik terminali bölümüne sahip EExd fl’ye uygundur.

Yarıiletken Endüstrisi için Gaz Dedektörleri (Yarıiletken Endüstrisi, LCD & Solar Cell Üretim Tesisleri için Özel Üretim Hava Emişli, Akıllı Gaz Dedektörleri)

Bu sensörler belli aralıklarda kalibrasyon gerektirmez. Kartuşlu sensör ve pompa üniteleri kolaylıkla değiştirilebilir. Algılama yapılan gazlar;

Silan SiH4, PH3, B2H6, Arsine AsH3,BCL3, BF3, Br2, H2Se, Si2H6, Dichlorosilane SiH2Cl2, GeH4, NH3, HF, PF3, HCl, HBr, F2, Cl2, ClF3, O3, CO, H2S, NF3, CCl4, H2, O2, TEOS, NO, NO2, POCL3, SiCL4, TiCL, SiHCL, TMA, WF6

Hava emişli gaz dedektörleri genel olarak çok özel ve temiz ortamlarda üretim yapılan yarıiletken ve mikroişlemci üretim tesisleri, LCD ekran üretim tesisleri, güneş hücresi üretim tesisleri gibi tesislerde kullanılır. (Örnek üreticiler; RIKEN REIKI model GD-700, COSMOS model PS-7)

Açık Alan Gaz Dedektörleri

Ultrasonik gaz kaçak tespiti, bir işlem ortamında insan tarafından işitme olarak algılanamayan gürültü dalgalanmalarını tanımlamak için akustik sensörler kullanır. Duyulabilir frekansları (0 – 25KHz) hariç tutarken, sensör ve elektronik cihazlar bu ultrason frekanslarını (25 – 100KHz) algılayabiliyor. Birikmiş gazı ölçen geleneksel gaz dedektörlerinden farklı olarak, ultrasonik gaz dedektörleri sızıntıyı “duyar” ve bir erken uyarı sistemini tetikler.

Sensörler, kaçan gazın ultrasonik frekanslarda oluşturduğu sese tepki verir. Sızıntı oranı esas olarak sızıntının büyüklüğüne ve gaz basıncına bağlıdır. Çoğu tesiste işlem gürültüsünün büyük bir kısmı duyulabilir aralıktadır, ancak normal çalışmada sınırlı ultrasonik gürültü oluşur. Yüksek basınçlı gaz salımları, sensörlerin duyulabilir gürültü olmasına rağmen yakalayabildikleri dalga boylarıdır (25 – 100 kHz)

GENEL BİLGİ - Gazların Özellikleri
Madde LFL/LEL % UFL/UEL % NFPA Class Alevlenme noktası – Flash point Minimum ateşleme enerjisi mJ  Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
Acetaldehyde 4.0 57.0 IA −39 °C 0.37 175 °C
Acetic acid (glacial) 4 19.9 II 39 °C to 43 °C   463 °C
Acetic anhydride     II 54 °C    
Acetone 2.6–3 12.8–13 IB −17 °C 1.15 @ 4.5% 465 °C, 485 °C
Acetonitrile     IB 2 °C   524 °C
Acetyl chloride 7.3 19 IB 5 °C   390 °C
Acetylene 2.5 100 IA Flammable gas 0.017 @ 8.5% (in pure oxygen 0.0002 @ 40%) 305 °C
Acrolein 2.8 31 IB −26 °C 0.13  
Acrylonitrile 3.0 17.0 IB 0 °C 0.16 @ 9.0%  
Allyl chloride 2.9 11.1 IB −32 °C 0.77  
Ammonia 15 28 IIIB 11 °C 680 651 °C
Arsine 4.5–5 78 IA Flammable gas    
Benzene 1.2 7.8 IB −11 °C 0.2 @ 4.7% 560 °C
1,3-Butadiene 2.0 12 IA −85 °C 0.13 @ 5.2%  
Butane, n-butane 1.6 8.4 IA −60 °C 0.25 @ 4.7% 420–500 °C
n-Butyl acetate, butyl acetate 1–1.7 8–15 IB 24 °C   370 °C
Butyl alcohol, butanol 1 11 IC 29 °C    
n-Butanol 1.4 11.2 IC 35 °C   340 °C
n-Butyl chloride, 1-chlorobutane 1.8 10.1 IB −6 °C 1.24  
n-Butyl mercaptan 1.4 10.2 IB 2 °C   225 °C
Butyl methyl ketone, 2-hexanone 1 8 IC 25 °C   423 °C
Butylene, 1-butylene, 1-butene 1.98 9.65 IA −80 °C    
Carbon disulfide 1.0 50.0 IB −30 °C 0.009 @ 7.8% 90 °C
Carbon monoxide 12 75 IA −191 °C Flammable gas   609 °C
Chlorine monoxide     IA Flammable gas    
1-Chloro-1,1-difluoroethane 6.2 17.9 IA −65 °C Flammable gas    
Cyanogen 6.0–6.6 32–42.6 IA Flammable gas    
Cyclobutane 1.8 11.1 IA −63.9 °C   426.7 °C
Cyclohexane 1.3 7.8–8 IB −18 °C to -20 °C 0.22 @ 3.8% 245 °C
Cyclohexanol 1 9 IIIA 68 °C   300 °C
Cyclohexanone 1–1.1 9–9.4 II 43.9–44 °C   420 °C
Cyclopentadiene     IB 0 °C 0.67 640 °C
Cyclopentane 1.5–2 9.4 IB −37 to −38.9 °C 0.54 361 °C
Cyclopropane 2.4 10.4 IA −94.4 °C 0.17 @ 6.3% 498 °C
Decane 0.8 5.4 II 46.1 °C   210 °C
Diborane 0.8 88 IA −90 °C Flammable gas   38 °C
o-Dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene 2 9 IIIA 65 °C   648 °C
1,1-Dichloroethane 6 11 IB 14 °C    
1,2-Dichloroethane 6 16 IB 13 °C   413 °C
1,1-Dichloroethene 6.5 15.5 IA −10 °C Flammable gas    
Dichlorofluoromethane   54.7   Non flammable, 36.1 °C   552 °C
Dichloromethane, methylene chloride 16 66   Non flammable    
Dichlorosilane 4–4.7 96 IA −28 °C 0.015  
Diesel fuel 0.6 7.5 IIIA >62 °C (143 °F)   210 °C
Diethanolamine 2 13 IB 169 °C    
Diethylamine 1.8 10.1 IB −23 to −26 °C   312 °C
Diethyl disulfide 1.2   II 38.9 °C    
Diethyl ether 1.9–2 36–48 IA −45 °C 0.19 @ 5.1% 160–170 °C
Diethyl sulfide     IB −10 °C    
1,1-Difluoroethane 3.7 18 IA −81.1 °C    
1,1-Difluoroethylene 5.5 21.3   −126.1 °C    
Diisobutyl ketone 1 6   49 °C    
Diisopropyl ether 1 21 IB −28 °C    
Dimethylamine 2.8 14.4 IA Flammable gas    
1,1-Dimethylhydrazine     IB      
Dimethyl sulfide     IA −49 °C    
Dimethyl sulfoxide 2.6–3 42 IIIB 88–95 °C   215 °C
1,4-Dioxane 2 22 IB 12 °C    
Epichlorohydrin 4 21   31 °C    
Ethane 3 12–12.4 IA Flammable gas -135 °C   515 °C
Ethanol, ethyl alcohol 3–3.3 19 IB 12.8 °C (55 °F)   365 °C
2-Ethoxyethanol 3 18   43 °C    
2-Ethoxyethyl acetate 2 8   56 °C    
Ethyl acetate 2 12 IA −4 °C   460 °C
Ethylamine 3.5 14 IA −17 °C    
Ethylbenzene 1.0 7.1   15–20 °C    
Ethylene 2.7 36 IA   0.07 490 °C
Ethylene glycol 3 22   111 °C    
Ethylene oxide 3 100 IA −20 °C    
Ethyl chloride 3.8 15.4 IA −50 °C    
Ethyl mercaptan     IA      
Fuel oil No.1 0.7 5        
Furan 2 14 IA −36 °C    
Gasoline (100 octane) 1.4 7.6 IB < −40 °C (−40 °F)   246–280 °C
Glycerol 3 19   199 °C    
Heptane, n-heptane 1.05 6.7   −4 °C 0.24 @ 3.4% 204–215 °C
Hexane, n-hexane 1.1 7.5   −22 °C 0.24 @ 3.8% 225 °C, 233 °C
Hydrogen 4/18.3 75/59 IA Flammable gas 0.016 @ 28% (in pure oxygen 0.0012) 500–571 °C
Hydrogen sulfide 4.3 46 IA Flammable gas 0.068  
Isobutane 1.8 9.6 IA Flammable gas   462 °C
Isobutyl alcohol 2 11   28 °C    
Isophorone 1 4   84 °C    
Isopropyl alcohol, isopropanol 2 12 IB 12 °C   398–399 °C
Isopropyl chloride     IA      
Kerosene Jet A-1 0.6–0.7 4.9–5 II >38 °C (100 °F) as jet fuel   210 °C
Lithium hydride     IA      
2-Mercaptoethanol     IIIA      
Methane (natural gas) 5.0 15 IA Flammable gas 0.21 @ 8.5% 580 °C
Methyl acetate 3 16   −10 °C    
Methyl alcohol, methanol 6–6.7 36 IB 11 °C   385 °C; 455 °C
Methylamine     IA 8 °C    
Methyl chloride 10.7 17.4 IA −46 °C    
Methyl ether     IA −41 °C    
Methyl ethyl ether     IA      
Methyl ethyl ketone 1.8 10 IB −6 °C   505–515 °C
Methyl formate     IA      
Methyl mercaptan 3.9 21.8 IA −53 °C    
Mineral spirits 0.7 6.5   38–43 °C   258 °C
Morpholine 1.8 10.8 IC 31–37.7 °C   310 °C
Naphthalene 0.9 5.9 IIIA 79–87 °C   540 °C
Neohexane 1.19 7.58   −29 °C   425 °C
Nickel tetracarbonyl 2 34   4 °C   60 °C
Nitrobenzene 2 9 IIIA 88 °C    
Nitromethane 7.3 22.2   35 °C   379 °C
Octane 1 7   13 °C    
iso-Octane 0.79 5.94        
Pentane 1.5 7.8 IA −40 to −49 °C as 2-Pentane 0.18 @ 4.4% 260 °C
n-Pentane 1.4 7.8 IA   0.28 @ 3.3%  
iso-Pentane 1.32 9.16 IA     420 °C
Phosphine     IA      
Propane 2.1 9.5–10.1 IA Flammable gas 0.25 @ 5.2% (in pure oxygen 0.0021) 480 °C
Propyl acetate 2 8   13 °C    
Propylene 2.0 11.1 IA −108 °C 0.28 458 °C
Propylene oxide 2.9 36 IA      
Pyridine 2 12   20 °C    
Silane 1.5 98 IA     <21 °C
Styrene 1.1 6.1 IB 31–32.2 °C   490 °C
Tetrafluoroethylene     IA      
Tetrahydrofuran 2 12 IB −14 °C   321 °C
Toluene 1.2–1.27 6.75–7.1 IB 4.4 °C 0.24 @ 4.1% 480 °C; 535 °C
Triethylborane       −20 °C   −20 °C
Trimethylamine     IA Flammable gas    
Trinitrobenzene     IA      
Turpentine 0.8   IC 35 °C    
Vegetable oil     IIIB 327 °C    
Vinyl acetate 2.6 13.4   −8 °C    
Vinyl chloride 3.6 33        
Xylenes 0.9–1.0 6.7–7.0 IC 27–32 °C 0.2  
m-Xylene 1.1 7 IC 25 °C   525 °C
o-Xylene     IC 17 °C    
p-Xylene 1.0 6.0 IC 27.2 °C   530 °C
GENEL BİLGİ - Gazların Özellikleri

 

Birleşim

Gaz

Kuru

Nemli

N2 – Nitrogen

780840

768542

O2 – Oxygen

209450

206152

H2O – Water vapour

0

15748

Ar – Argon

9340

9193

CO2 – Carbon dioxide

340

335

Ne – Neon

18

18

He – Helium

5

5

CH4 – Methane

1,8

1,8

Kr – Krypton

1,1

1,1

H2 – Hydrogen

0,5

0,5

N2O – Nitrous oxide

0,3

0,3

CO – Carbon monoxide

0,09

0,09

Xe – Xenon

0,09

0,09

O3 – Ozone

0,07

0,07

further trace gases

3,05

3,05

Toplam

1000000

1000000

1 Vol% = 10 000 ppm (= parts per million); humidity 68 % RH at 20 °C