Uluslararası nitelikte, Türkiye ve bölgesinde “Yangın-Güvenlik-Entegrasyon” sistemleri alanında en yenilikçi “Teknolojik” çözümleri “ulusal” ve “uluslararası” standartlara (EN, NFPA, IMO vb.) uygun kalite belgelerine (LPCB, VdS, UL, FM vb.) sahip ürünler sunarak faaliyet göstermekteyiz.

Endüstriyel ExProof Yangın Algılama Dedektörleri Uyarı Cihazları

Anasayfa Endüstriyel ExProof Yangın Algılama Dedektörleri Uyarı Cihazları
ENTEGRE BİNA TEKNOLOJİLERİ
YANGIN KORUNUMU & MÜHENDİSLİĞİ

Genel Tanıtım ve Sistem Broşürü

Firmamız hakkında detaylı bilgi almak için broşürümüze inceleyiniz.
PDF indir

Endüstriyel ExProof Yangın Algılama Dedektörleri Uyarı Cihazları

Tehlikeli Alan Sınıflandırması ve Ateşleme Kaynaklarının Kontrolü

Aşağıdaki bilgiler tesisin tehlikeli alanlara sınıflandırılmasını ve ateşleme kaynaklarının sistematik tanımlanmasını ve kontrol edilmesini ifade eder.

Tehlikeli Maddeler ve Patlayıcı Atmosferler Yönetmeliği 2002 (DSEAR-The Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations), ilk kez bir tehlikeli alan çalışması yürütmek için belirli bir yasal zorunluluk getirmekte ve sonuçları bölgeler şeklinde belgelemektedir.

Yanıcı Gazlar ve Buharlar için Tehlikeli Alan Sınıflandırması

Alan sınıflandırması, yerleşik kodlarda tarif edilen tipik kurulumlarla doğrudan analoji yoluyla veya tesis hakkında daha detaylı bilgi gerektiren daha nicel metotlarla gerçekleştirilebilir. Başlangıç noktası, yanıcı gaz veya buharın salınım kaynaklarını tanımlamaktır. Bunlar sürekli faaliyetlerden kaynaklanabilir; normal operasyonda zaman zaman; ya da planlanmamış bir olayın sonucu olarak. Buna ek olarak, eğer gerçek bir salınım olmamasına rağmen, gaz / buhar ve hava mevcutsa, iç proses ekipmanı tehlikeli bir alan olabilir. Bir Ön Tehlike Analizi (PHA- Preliminary Hazard Analysis) veya Tehlike ve Çalışabilirlik Çalışması (HAZOP- Hazard and Operability Study) gibi bir tehlike tanımlama süreci bu anormal olayları dikkate almalıdır.

Zonlama

Tehlikeli alanlar, DSEAR’da “işçilerin güvenliğini korumak için özel önlemler gerektiren bir patlayıcı ortamın meydana gelebileceği herhangi bir yer” olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, EN 60079-101’de verildiği gibi, aparatın yapımı, kurulumu ve kullanımı ile ilgili olarak ‘özel önlemler’ en iyi şekilde alınır.

Alan sınıflandırması, patlayıcı gaz atmosferinin meydana gelebileceği ortamı analiz etmek ve sınıflandırmak için bir yöntemdir. Asıl amaç, mevcut olan yanıcı malzemelerin özelliklerini dikkate alarak, o ortamda güvenli bir şekilde kullanılacak aparatın doğru seçimini ve kurulumunu kolaylaştırmaktır. DSEAR, bu analizin orijinal kapsamını, elektriksel olmayan ateşleme kaynaklarını ve ateşleme riski yaratan mobil ekipmanı dikkate almak için özel olarak genişletmektedir.

Tehlikeli alanlar, aşağıdaki gibi patlayıcı gaz atmosferinin oluşma sıklığı ve süresinin bir değerlendirmesine dayalı olarak bölgeler olarak sınıflandırılır:

Bölge 0: Patlayıcı gaz atmosferinin sürekli olarak veya uzun süreler boyunca bulunduğu bir alan;

Bölge 1: Normal çalışmada patlayıcı gaz atmosferinin meydana gelmesi muhtemel bir alan;

Bölge 2: Normal operasyonda patlayıcı gaz atmosferinin oluşma ihtimali olmayan ve meydana gelmesi durumunda, sadece kısa bir süre için var olacağı bir alan.

Çeşitli kaynaklar bu bölgelere zaman sınırı koymaya çalışmış, ancak hiçbiri resmi olarak kabul edilmemiştir. Kullanılan en yaygın değerler şunlardır:

Bölge 0: 1000 saatten fazla / yıl için patlayıcı atmosfer

Bölge 1: 10’dan fazla, ancak 1000 h / yıldan daha az patlayıcı atmosfer

Bölge 2: Patlama atmosferi, 10 saat / yıldan daha az, ancak hala ateşleme kaynakları üzerinde kontrol gerektirecek kadar büyük olasılıkla muhtemeldir.

İnsanların bölge tanımlarını ölçmek istedikleri yerlerde, bu değerler en uygun olanıdır, ancak çoğu durumda, tamamen niteliksel bir yaklaşım yeterlidir. Bir bitkinin tehlikeli alanları sınıflandırıldığında, geri kalan, bazen ‘güvenli alanlar’ olarak adlandırılan, tehlikeli olmayan olarak tanımlanacaktır.

Ekipman Seçimi

DSEAR, bölgeler ile o bölgede kurulabilecek donanım arasındaki bağlantıyı belirler. Bu yeni veya yeni değiştirilmiş kurulumlar için geçerlidir. Ekipman kategorileri, Potansiyel Olarak Patlayıcı Atmosferlerde Yönetmelikte Kullanılan Ekipman ve Koruyucu Sistemler olarak belirtilen ATEX ekipman yönetmeliği ile tanımlanmıştır. Standartlar, gaz grubuna göre bazı ekipman türleri için farklı alt bölümlerle birlikte farklı koruma konseptleri belirlemiştir. ve sıcaklık sınıflandırması. Elektrik standartlarının çoğu uzun yıllardan beri geliştirilmiştir ve şu anda uluslararası düzeyde ayarlanmışken, elektrikli olmayan ekipmanların standartları sadece CEN’den temin edilebilmektedir. DSEAR ACOP, mevcut ekipmanla ilgili hükümleri açıklar. Farklı kategorilere bina ekipmanlarının farklı teknik araçları (koruma konseptleri) vardır. Bunlar, 2003 ortasındaki standart akım ve koruma türünü veren mektup aşağıda listelenmiştir.

Zone 0 Zone 1 Zone 2
Category 1 Category 2 Category 3
‘ia’ intrinsically safe ‘d’ – Flameproof enclosure Electrical
EN 50020, 2002 EN 50018 2000 Type ‘n’ – EN 50021 1999
    Non electrical
    EN 13463-1, 2001
Ex s – Special protection if specifically certified for Zone 0 p’ – Pressurised  
  EN 50016 2002  
  ‘q’ – Powder filling  
  EN 50017, 1998  
  ‘o’ – Oil immersion  
  EN 50015, 1998  
  ‘e’ – Increased safety  
  EN 50019, 2000  
  ‘ib’ – Intrinsic safety  
  EN 50020, 2002  
  ‘m’ – Encapsulation  
  EN 50028, 1987  
  ‘s’ – Special protection  

Tehlikeli alanlar için elektrikli ekipmanların doğru seçimi aşağıdaki bilgileri gerektirir:

Tehlikeli alanın sınıflandırılması (yukarıdaki tabloda gösterilen bölgelerdeki gibi); Aşağıdaki tabloya göre gaz veya buharın sıcaklık sınıfı veya ateşleme sıcaklığı:

Temperature Classification Maximum Surface Temperature, °C Ignition Temperature of gas or vapour, °C
T1 450 >450
T2 300 >300
T3 200 >200
T4 135 >135
T5 100 >100
T6 85 >85

Belirli bir alanda birkaç farklı yanıcı madde bulunabilirse, en yüksek sınıflandırmayı veren malzeme genel alan sınıflandırmasını belirler. IP kodu özellikle rafineri tesislerinde yaygın olarak bulunan hidrojen içeren proses akışlarını ele almaktadır. Kimyasal türler arasındaki etkileşime bağlı olarak oluşabilecek yanıcı maddeler için dikkat edilmelidir.

Ateşleme Kaynakları – Tanımlama ve Kontrol

Alevler;

 • Doğrudan ateşlenmiş alan ve proses ısıtma;
 • Sigara / kibrit vs. kullanımı;
 • Alevlerin kesilmesi ve kaynaklanması;
 •  Sıcak yüzeyler;
 • Kurutucular ve fırınlar gibi ısıtılmış işlem kapları;
 • Sıcak işlem kapları;
 • Uzay ısıtma ekipmanı;
 • Mekanik makineler;
 • Elektrikli ekipman ve ışıklar
 • Kendiliğinden ısınma;
 • Sürtünme ısıtma veya kıvılcımlar;
 • Darbe kıvılcımları;
 • Elektrikli ekipmanlardan kıvılcımlar;
 • Elektrikli ekipmanlardan kaçak akımlar
 • Elektrostatik deşarj kıvılcımları:
 • Şimşek çakması.
 • Farklı dalga boylarında elektromanyetik radyasyon

Araçlar, özel olarak tasarlanmadıkça veya değiştirilmedikçe, bir dizi potansiyel ateşleme kaynağı içermelidir. Ateşleme kaynakları, tüm tehlikeli alanlarda, tasarım önlemleri ve çalışma sistemlerinin bir kombinasyonu ile etkili bir şekilde kontrol edilmelidir:

 • Bulunduğu bölge için sınıflandırılmış elektrikli ekipman ve enstrümantasyon kullanımı. Yeni mekanik ekipmanın aynı şekilde seçilmesi gerekecektir. (Yukarıyı görmek);
 • Tüm tesis / ekipmanların topraklanması (bkz. Topraklamada Teknik Önlemler Belgesi)
 • Elle tutulan / depolanan yanıcı maddelerin kendiliğinden tutuşma sıcaklıklarının üzerindeki yüzeylerin ortadan kaldırılması (yukarıya bakınız);
 • Yıldırımdan korunmanın sağlanması
 • Bölgede çalışmak zorunda olan araçların / içten yanmalı motorların doğru seçilmesi (bakınız Çalışma Sistemlerine İzin Verilmiş Teknik Ölçüler Belgesi);
 • Yüksek yoğunluklu elektromanyetik radyasyon kaynaklarından kaçınmak için ekipmanın doğru seçimi, örn. Fiber optik sistemlere güç girişi kısıtlamaları, yüksek yoğunluklu lazerlerden veya kızılötesi radyasyon kaynaklarından kaçınma
 • Sigara içmenin yasaklanması / maçların / çakmakların kullanımı
 • Normal araçların kullanımı ile ilgili kontroller
 • Aralıklı tehlikeli alanlar yaratan faaliyetler üzerinde kontroller, ör. tanker yükleme / boşaltma
 • Çalışma İzin Belgesi ile kıvılcım / sıcak yüzeylere / çıplak alevlere neden olabilecek bakım faaliyetlerinin kontrolü
 • Piroforik skaladan riski kontrol etmek için gerekli önlemler, genellikle proses ekipmanı içinde demir sülfür oluşumu ile ilişkili

Exproof Buton

 • E2S Explosion Proof Break Glass GNExCP6A-BG 
 • E2S Explosion Proof Manual Pull Station D1xCP1-PS 
 • E2S Explosion Proof Push Button Call Point BExCP3A-PB/BExCP3B-PB 
 • E2S Explosion Proof Break Glass Call Point BExCP3A-BG/BExCP3B-BG

Exproof Siren, Exproof Flaşör, Exproof Flaşörlü Siren

 • E2S Explosion Proof Alarm Horn Sounder BExS110  
 • E2S Explosion Proof Alarm Horn Sounder STExS1R 
 • E2S Explosion Proof Alarm Horn Sounder 117dB(A) GNExS1 ve 123dB(A) GNExS2

Exproof Hoparlör

 • E2S Explosion Proof PA Loudspeakers 15W STExL1F 
 • E2S Explosion Proof PA Loudspeakers 25W STExL2F

Exproof Flaşör, Exproof Flaşörlü Siren

 • E2S intrinsically safe Beacon IS-minialite IS-mB1 
 • E2S Explosion Proof LED Multifunction Beacon GNExB2LD2 
 • E2S Explosion Proof Alarm Horn & Xenon Strobe BExCS110-05 
 • E2S Explosion Proof Radial Alarm Horn & Xenon Strobe STExC1X05

Exproof ve Instrically Safe Probe (Çubuk) Tipi Isı Dedektörü

 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 660 UV FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40U-UB UV FLAME DETECTOR (SIL2 approved) 
 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 760 MULTI SPECTRUM IR FLAME DETECTOR 
 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 760 MULTI SPECTRUM IR FLAME DETECTOR HYDROCARBON 
 • TALENTUM Dual IR (IR2) FLAME DETECTOR 
 • TALENTUM Triple IR FLAME DETECTOR 
 • SIEMENS DF1192 IR3 FLAME DETECTOR 
 • SIEMENS DF1101-EX IR3 FLAME DETECTOR 
 • SIEMENS FDF241-9 IR3 FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40I Triple IR (IR3) FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40UFI Ultra Fast Triple IR (IR3) FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40R – Single IR FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40M Multi IR FLAME DETECTOR 
 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 860 UV/IR FLAME DETECTOR 
 • TALENTUM UV/Dual IR FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40L-LB UV/IR FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40UFL Ultra Fast UV/IR FLAME DETECTOR 
 • FIREFLY EXIMIO Premium Spark detector 
 • TALENTUM Single IR Rear Viewing Spark Detector 
 • FIREVU Visual Smoke and Flame Detection and Thermopile Technologie 
 • FIREVU 500 Visual Smoke and Flame Detector 
 • MICROPACK Visual Flame Detector 
 • FIKE Video Analytics flame, smoke and intrusion detection system 
 • Bosch AVIOTEC IP starlight 8000 
 • VISIONTIR FIRETIR Thermography system for early fire detection

Exproof Alev Dedektörü

     

 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 660 UV FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40U-UB UV FLAME DETECTOR (SIL2 approved) 
 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 760 MULTI SPECTRUM IR FLAME DETECTOR 
 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 760 MULTI SPECTRUM IR FLAME DETECTOR HYDROCARBON 
 • TALENTUM Dual IR (IR2) FLAME DETECTOR 
 • TALENTUM Triple IR FLAME DETECTOR 
 • SIEMENS DF1192 IR3 FLAME DETECTOR 
 • SIEMENS DF1101-EX IR3 FLAME DETECTOR 
 • SIEMENS FDF241-9 IR3 FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40I Triple IR (IR3) FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40UFI Ultra Fast Triple IR (IR3) FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40R – Single IR FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40M Multi IR FLAME DETECTOR 
 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 860 UV/IR FLAME DETECTOR 
 • TALENTUM UV/Dual IR FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40L-LB UV/IR FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40UFL Ultra Fast UV/IR FLAME DETECTOR 
 • FIREFLY EXIMIO Premium Spark detector 
 • TALENTUM Single IR Rear Viewing Spark Detector 
 • FIREVU Visual Smoke and Flame Detection and Thermopile Technologie 
 • FIREVU 500 Visual Smoke and Flame Detector 
 • MICROPACK Visual Flame Detector 
 • FIKE Video Analytics flame, smoke and intrusion detection system 
 • Bosch AVIOTEC IP starlight 8000 
 • VISIONTIR FIRETIR Thermography system for early fire detection 

Exproof Lineer Beam Duman Dedektörü

 • FFE Fireray® 3000 Exd 
 • SETRONIC ARDEA EExd EXPROOF BEAM LİNEER DUMAN VE YANGIN DEDEKTÖRÜ (ARDEA ASEX – ARDEA ASFEX)

Zener Diyod Bariyer

 • PEPPERL FUCHS

Exproof Optik Duman Dedektörü – Flameproof

 • Det-Tronics® SmokeWatch™ U5015 Explosion-Proof Smoke Detector  
 • Det-Tronics® SmokeWatch ™ U5015 Patlama Korumalı Duman Dedektörü, tehlikeli, endüstriyel ve ticari uygulamalar için uygun olan bir Sınıf I Bölüm 1, 2 ve Bölge 1 patlamaya dayanıklı nominal duman dedektörüdür. Bu duman dedektörü, hem içten yanmalı hem de hızla büyüyen yangınlarda etkili bir şekilde çalışan benzersiz bir tasarıma sahiptir. SmokeWatch U5015’in fotoelektrik çalışması ve sinyal işleme özellikleri, Sınıf I Bölüm 1 ve IP44 giriş koruma sertifikaları ile birlikte tehlikeli alanların artık kritik güvenlik ekipmanlarına sahip olduğu anlamına gelir. Daha önce bu tür yüksek standartlı cihazların seçimi olmayan yerlerde.

Instrically Safe Optik Duman, Isı ve Kombine Dedektörler

 • HOCHIKI SLR-E-IS Intrinsically Safe Conventional I.S. Photoelectric Smoke Detector 
 • HOCHIKI DCD-1E-IS Intrinsically Safe Conventional Rate of Rise Heat Detector 
 • APOLLO XP95 I.S. Ionisation Smoke Detector 55000-540APO 
 • APOLLO XP95 I.S. Intrinsically Safe Heat Detector 55000-440RUS 
 • APOLLO XP95 I.S. Intrinsically Safe Optical Smoke Detector 55000-640APO 
 • APOLLO Orbis I.S. Intrinsically Safe Multisensor with Flashing LED ORB-OH-53028-APO 
 • APOLLO Orbis I.S. Intrinsically Safe Optical Smoke Detector with Flashing LED ORB-OP-52028-APO 
 • APOLLO Orbis I.S. Intrinsically Safe A2S Heat Detector with Flashing LED ORB-HT-51148-APO 
 • APOLLO Orbis I.S. Intrinsically Safe A1S Heat Detector with Flashing LED ORB-HT-51158-APO 
 • APOLLO Orbis I.S. Intrinsically Safe BR Heat Detector with Flashing LED ORB-HT-51150-APO 
 • APOLLO Orbis I.S. Intrinsically Safe CR Heat Detector with Flashing LED ORB-HT-51154-APO 
 • APOLLO Orbis I.S. Intrinsically Safe BS Heat Detector with Flashing LED ORB-HT-51152-APO 
 • NITTAN EVC-PY-IS Conventional Intrinsically Safe Optical Detector 
 • SIEMENS DO-1101-EX Conventional Intrinsically Safe Optical Detector 
 • SIEMENS DT-1101-EX Intrinsically Safe Heat Detector