Uluslararası nitelikte, Türkiye ve bölgesinde “Yangın-Güvenlik-Entegrasyon” sistemleri alanında en yenilikçi “Teknolojik” çözümleri “ulusal” ve “uluslararası” standartlara (EN, NFPA, IMO vb.) uygun kalite belgelerine (LPCB, VdS, UL, FM vb.) sahip ürünler sunarak faaliyet göstermekteyiz.

Infrared (IR, IR2, IR3) Ultraviole (UV) ve Kamera Tipi Alev Dedektörleri

Anasayfa Infrared (IR, IR2, IR3) Ultraviole (UV) ve Kamera Tipi Alev Dedektörleri
ENTEGRE BİNA TEKNOLOJİLERİ
YANGIN KORUNUMU & MÜHENDİSLİĞİ

Genel Tanıtım ve Sistem Broşürü

Firmamız hakkında detaylı bilgi almak için broşürümüze inceleyiniz.
PDF indir

Infrared (IR, IR2, IR3) Ultraviole (UV) ve Kamera Tipi Alev Dedektörleri

RADYANT ENERJİ ALGILAYAN YANGIN DEDEKTÖRLERİ 

Radyant enerji algılama dedektörleri, optik yasalarına uyan yanma reaksiyonunun bir yan ürünü olarak yayılan radyant enerjiyi (elektromanyetik radyasyon) algılar. Bu, alevlerin veya parlayan közlerin yaydığı, spektrumun morötesi-UV, görünür ve kızılötesi-IR kısımlarındaki radyasyonu içerir.

Alev dedektörleri ve kıvılcım-EMBER-SPARK dedektörleri olarak sınıflandırılırlar. Işıldayan enerji algılama detektörünün seçimi, cihazın spektral tepkisinin tespit edilecek potansiyel yangının spektral emisyonları ile eşleştirilmesini gerektirir. Yangından korunma projelendirmesi, dedektörde yanlış alarmlara neden olup olmayacağını belirlemek için korunacak alandaki hiçbir alev kaynağı olmayan radyant enerji kaynağını da değerlendirmelidir.  

Tüm alev ve kıvılcım dedektörleri, dedektör için mesafe eğrisine karşı yangın büyüklüğünü tanımlayan ters kare kanuna uygun olarak tepki verir. Bu nedenle, dedektörden yangına olan mesafe ikiye katlanırsa, alınan sinyal %25 oranında düşer. Duyarlılık, algılanan radyant enerjinin kaynağı, dedektörün optik ekseninden kaydığı zaman da düşer. Bu dedektörler görüş alanı (line-of-sight) taradıkları için, yangının algılanması gereken alanı içeren bakış açısında konumlandırılmalıdırlar.
 


ALEV DEDEKTÖRLERİ 

Alev dedektörleri, bir alevin yaydığı radyant enerjiyi algılayan yangın dedektörüdür. Video tabanlı alev dedektörleri dışında kalan tüm alev detektörleri tipleri, elektromanyetik spektrumun UV ve/veya IR bölümünde çalışmaktadır. Bu tür alev dedektörlerinin çoğu belirli koşullar altında tanımlanmış bir yangına dayanarak nitelendirilir. Bu dedektörleri önceden tanımlanmış yangın tipleri dışındaki yakıtlar için kullanırken, dedektör ile yangın arasındaki maksimum mesafeye uygun ayarlamalar yapılmalıdır. 

Alev dedektörlerinin seçimi aşağıdaki kriterlere göre yapılır; 

 1. Tespit edilecek yangının büyüklüğü 
 2. İlgili yakıt tipi 
 3. Dedektörün hassasiyeti 
 4. Dedektörün görüş alanı 
 5. Yangın ve dedektör arasındaki mesafe 
 6. Atmosferin radyant enerji emilimi 
 7. Dış kaynaklı radyant emisyon kaynaklarının varlığı 
 8. Algılama sisteminin amacı 
UV-Ultraviolet (Morötesi) Alev Dedektörleri 

Ultraviyole spektrumu yaklaşık 0,1 μm ila 0,35 μm arasında değişen dalga boyları içerir. UV dedektörleri tipik olarak bir Geiger-Muller vakum fotodiyodu kullanır. Bir alev tarafından üretilen ultraviyole radyasyonu tespit etmek için tüp. Fotodiyot, tüpün aktif alanına çarpan her bir UV fotonu için bir akım patlamasına izin verir. Birim zamandaki akım patlamaları sayısı ayarlanan bir seviyeye ulaştığında dedektör alarma geçer. UV dedektörlerinden sayım oranlarını izlemek ve alarmı başlatmak için özel bir kontrol devresi mevcuttur. 


UV dedektörleri, hidrokarbonlar (sıvılar, gazlar ve katı maddeler), amonyak, kükürt, hidrojen, hidrazin ve magnezyum gibi metaller dahil olmak üzere çoğu yangına karşı duyarlıdır. Bununla birlikte, orta ve ağır fraksiyonlu petrol ürünlerinin yanmasıyla üretilen duman spektrumun UV ucunda oldukça etkilidir. Diğer taraftan yıldırım, ark kaynağı, X ışını gibi bazı ışık kaynaklarının bulunduğu mahallerde yanlış alarm verme olasılığı yüksektir.  

İlgili modeller; 

 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 660 UV FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40U-UB UV FLAME DETECTOR (SIL2 approved) 
IR-Infrared (Kızılötesi) Alev Dedektörleri (IR2, UV/IR2, IR3, Multi IR5)

Toplam kızılötesi spektrum, yaklaşık 0.76 μm ila 220 ranm arasında değişen dalga boyları içerir. IR dedektörleri temel olarak istenmeyen dalga boylarını taramak ve kalanları odaklamak için kullanılan bir filtre ve lens sistemi içerir. IR dedektörleri, temel olarak, istenmeyen dalga boylarını taramak ve IR enerjisine duyarlı fotovoltaik veya fotoresistif bir hücrede kalanları odaklamak için kullanılan bir filtre ve mercek sistemi içerir. Sadece alevin net IR bileşenine ya da bir alev titreme sensörüyle (tipik olarak ila 30 Hz’lik bir titreşim oranına bakarak) cevap verebilirler.

Yanmakta olan tüm malzemeler, yanma sırasında UV radyasyonunu bir dereceye kadar yaymasına rağmen, sadece karbon içeren yakıtlar alevi algılamak için birçok IR dedektörünün kullandığı 4.35 μm (CO2-karbondioksit) bandında önemli radyasyon yayar. Bu bilgiye istinaden IR alev dedektörlerinin, hidrojen ve sülfür gibi karbonsuz yakıtlara yanıt vermediği anlamına gelir. 

Kızılötesi alev dedektörleri için potansiyel alarm kaynakları, gaz kaynağı kullanımı ve güneş ışınlarıdır. Birden fazla dalga boyu teknolojisinin kullanılması dahil olmak üzere, güneş ışığının bir problem oluşturmasını önlemek için çeşitli teknolojiler mevcuttur (IR2, UV/IR2, IR3, Multi IR5). Çözüm, kızılötesi spektrumun farklı dalga boylarındaki radyasyonları ayrı IR sensörlerine geçirmek için filtreler kullanmaktır.  

İlgili modeller; 

 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 760 MULTI SPECTRUM IR FLAME DETECTOR 
 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 760 MULTI SPECTRUM IR FLAME DETECTOR HYDROCARBON 
 • TALENTUM Dual IR (IR2) FLAME DETECTOR 
 • TALENTUM Triple IR FLAME DETECTOR 
 • SIEMENS DF1192 IR3 FLAME DETECTOR 
 • SIEMENS DF1101-EX IR3 FLAME DETECTOR 
 • SIEMENS FDF241-9 IR3 FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40I Triple IR (IR3) FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40UFI Ultra Fast Triple IR (IR3) FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40R – Single IR FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40M Multi IR FLAME DETECTOR 
Ultraviyole / Kızılötesi (UV/IRAlev Dedektörleri

Kombinasyon UV/IR Alev Dedektörleri, her iki spektrumun kısımlarından gelen radyasyonu algılar. Tipik olarak, hem UV hem de IR sensör cevabının bir alarm vermesini gerektirmektedir, bu özellik tek başına UV veya IR detektörlerinden daha iyi bir yanlış alarm bağışıklığı ile sonuçlanmaktadır. 

İlgili modeller; 

 • FIREFLY OMNIGUARD MODEL 860 UV/IR FLAME DETECTOR 
 • TALENTUM UV/Dual IR FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40L-LB UV/IR FLAME DETECTOR 
 • SHARPEYE 40/40UFL Ultra Fast UV/IR FLAME DETECTOR 
 KIVILCIM (EmberSparkDEDEKTÖRLERİ 

Kıvılcım detektörleri, daha büyük bir yangının veya hatta bir patlamanın meydana gelmesine neden olabilecek kıvılcımları ani parlamaları tespit etmek için kurulur. Genellikle emiş kanalları, konveyörler, tekstil ve kağıt  endüstrisinde kullanılan makinalar üzerine monte edilirler. Bazı tipteki kıvılcım dedektörleri normal olarak düzgün bir şekilde çalışması için karanlık bir ortama ihtiyaç duyarlar. Kanal veya konveyörlerin tam olarak kapatılması gerekebilir. Kıvılcım dedektörleri aynı zamanda ağaç işleme tesisi toz toplayıcıları veya tekstil tesisi havalandırması için kanal içi yangın söndürme sistemlerini kontrol etmek için de kullanılır. Bu gibi uygulamalar için, kıvılcım dedektörlerinin çok hızlı bir tepki süresine sahip olması gerekir. 


Bir kıvılcımdan gelen radyant enerji öncelikle kızılötesi ve daha az derecede, görünür dalga boylarındadır. Genel olarak, köz sıcaklıkları yaklaşık 3240 ° F’ye (1727 ° C) ulaşana kadar önemli bir ultraviyole enerji yaymaz.  

Kıvılcım / ember dedektörleri genellikle ağaç işleme tesisi toz toplayıcıları veya tekstil tesisi havalandırması için kanal içi yangın söndürme sistemlerini kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, talaş veya tekstil elyafı kordonları üniteyi 328 ft / sn (100 m / sn) hızla ilerletebilir ve saptamaları, aşağı akışlı bir su püskürtme nozulundan çok kısa bir patlamayı tetikler. Tipik olarak, sonraki bir detektör, aşağı akış yönünde, söndürmeyi doğrular ve gerekirse, püskürtme patlamasını kanaldaki başka bir noktada tekrarlar. Bu gibi uygulamalar için, kıvılcım/ember dedektörlerinin çok hızlı bir tepki süresine sahip olması gerekir. 

İlgili modeller; 

 • FIREFLY EXIMIO Premium Spark detector 
 • TALENTUM Single IR Rear Viewing Spark Detector 

VİDEO TABANLI ALEV DEDEKTÖRLERİ 

Video tabanlı alev algılama, görünür ışık aralığında çalışır ve daha önce açıklanan video tabanlı duman algılama ile video kameraları kullanır. Bir ya da daha fazla kameradaki görüntüler, bir alevin özelliklerini bulmak ve tanımlamak için bilgisayar yazılımı tarafından işlenir. Kameralar aynı zamanda operatörlerin acil durum yönetiminde yardımcı olmaları için alanın video görüntüsünü sağlar. 

Dedektörler / kameralar patlamaya karşı korumalı elektrik muhafazaları ile kapatılmıştır. Görünür ışığı gördüklerinden, UV veya IR kaynaklarından etkilenmezler ve bir cam veya plastik görünüm portunun arkasına kapatılabilirler. Video tabanlı duman dedektörlerinde olduğu gibi, kameranın görüş alanının bölümleri istenmeyen alarmların ortam kaynaklarını ortadan kaldırmak için maskelenebilir. Video bazlı alev tespiti uygulamalarının örnekleri arasında açık deniz petrol tesisleri (örneğin platformlar ve kaplar) ve arazi bazlı petrokimyasal tesisler bulunmaktadır. 

Duman ve alev video teknolojilerinin kombinasyonu da uygulanmaktadır. Yazılım olgunlaştıkça ve saha deneyimi büyüdükçe, video kamera teknolojisinin avantajları uygulamalarını genişletecektir. 

İlgili modeller; 

 • FIREVU Visual Smoke and Flame Detection and Thermopile Technologie 
 • FIREVU 500 Visual Smoke and Flame Detector 
 • MICROPACK Visual Flame Detector 
 • FIKE Video Analytics flame, smoke and intrusion detection system 
 • Bosch AVIOTEC IP starlight 8000 
 • VISIONTIR FIRETIR Thermography system for early fire detection 

Alev Dedektörlerinin Kullanım Alanları; 

 • Otomotiv 
 • Havacılık  
 • Yatak Dolguları 
 • Biyokütle Depolama ve İşleme 
 • Kömür Elleçleme ve Frezeleme 
 • Kompresör İstasyonları 
 • Kurutucular 
 • Toz Toplama ve Filtreleme 
 • Motor Odaları 
 • Keçe imalatı 
 • Yakıt Yükleme Rafları 
 • Jeneratörler 
 • Yüksek Gerilim Donanımları 
 • LNG / LPG Üretimi 
 • Askeri ve Denizcilik 
 • Nükleer ve Nükleer Olmayan Santraller 
 • Petrokimya 
 • İlaç Üretimi 
 • Baskı 
 • Rafineriler 
 • Sprey Kabinleri 
 • Depolama tankları 
 • Tüneller 
 • Atık Geri Dönüşümü