Uluslararası nitelikte, Türkiye ve bölgesinde “Yangın-Güvenlik-Entegrasyon” sistemleri alanında en yenilikçi “Teknolojik” çözümleri “ulusal” ve “uluslararası” standartlara (EN, NFPA, IMO vb.) uygun kalite belgelerine (LPCB, VdS, UL, FM vb.) sahip ürünler sunarak faaliyet göstermekteyiz.

Petrol ve Gaz Endüstrisi için Endüstriyel/PLC Tabanlı SIL2 ve SIL3 Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri

Anasayfa Petrol ve Gaz Endüstrisi için Endüstriyel/PLC Tabanlı SIL2 ve SIL3 Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri
ENTEGRE BİNA TEKNOLOJİLERİ
YANGIN KORUNUMU & MÜHENDİSLİĞİ

Genel Tanıtım ve Sistem Broşürü

Firmamız hakkında detaylı bilgi almak için broşürümüze inceleyiniz.
PDF indir

Petrol ve Gaz Endüstrisi için Endüstriyel/PLC Tabanlı SIL2 ve SIL3 Yangın Algılama ve Söndürme SistemleriEndüstriyel Uygulamalar İçin Safety Integrity Level (SIL) Standartı

Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), bir güvenlik fonksiyonu tarafından sağlanan göreceli risk azaltma seviyesi olarak tanımlanır veya bir hedef risk azaltma düzeyi belirtilir. Basit anlamda, SIL, emniyetli bir fonksiyon (SIF) için gereken performansın bir ölçümüdür. 


Verilen bir SIL için gereklilikler, tüm fonksiyonel güvenlik standartları arasında tutarlı değildir. IEC 61508 standardına dayanan fonksiyonel güvenlik standartlarında, SIL 4 en güvenilir ve en az SIL 1 olan dört SIL tanımlanmıştır. Bir SIL, geliştirme süreci ve güvenlik yaşam döngüsü yönetimi gibi niteleyici faktörlerle birlikte bir dizi nicel faktöre dayanarak belirlenir. 

Günümüzde çoğu güvenlik fonksiyonu elektrikli ve programlanabilir elektronik sistemler üzerine kurulmuştur. Bunlar karmaşıktır ve her bir hata türünü belirlemek tamamen mümkün değildir. Zorluk, sistemi ciddi hataları önleyecek ve / veya onları kontrol altında tutacak şekilde tasarlamaktır. Bu nedenle standart IEC 61508, SIL, Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi için ana standarttır. 

Standart IEC 61508, dört güvenlik seviyesine sahiptir. Bunlara güvenlik bütünlüğü seviyeleri denir. Güvenlik bütünlüğü seviyesi 1 (SIL 1) en düşük düzeydir ve Güvenlik bütünlüğü seviyesi 4 (SIL4) en yüksektir. 

SIL ile çalışmanın ilk adımı, güvenlik işlevlerini tanımlamak için uygun şekilde tamamlanmış bir tehlike analizidir. Bir sonraki adım, her fonksiyonun bütünlük seviyesini belirlemek için tanımlanan fonksiyonlar için bir SIL Risk analizi yapmaktır. Buradan, sistemi tasarlıyorsunuz ve tehlike analizinden şartname şartnamesinde belirlenen bütünlük seviyesinin elde edilip edilmediğini kontrol ediyorsunuz. Bu parçalar bittiğinde, güvenlik sistemini oluşturmaya başlayabilirsiniz. 


Güvenlik standartları : Aşağıdaki standartlar SIL’i güvenilirlik ve / veya risk azaltma ölçüsü olarak kullanmaktadır. 

 • ANSI / ISA S84 Proses endüstrisi sektörü için güvenlik donanımlı sistemlerin fonksiyonel güvenliği 
 • IEC 61508 Elektrik / elektronik / programlanabilir elektronik güvenlik ile ilgili sistemlerin fonksiyonel güvenliği 
 • IEC 61511 Proses endüstrisi sektörü için güvenlik donanımlı sistemler 
 • IEC 61513 Nükleer sanayi 
 • IEC 62061 Makine güvenliği 
 • EN 50128 Demiryolu uygulamaları – demiryolu kontrol ve koruma yazılımı 
 • EN 50129 Demiryolu uygulamaları – sinyalizasyon için güvenlikle ilgili elektronik sistemler 
 • EN 50402 Sabit gaz algılama sistemleri 
 • ISO 26262 Otomotiv endüstrisi 
 • MISRA Çeşitli otomotiv uygulamalarında güvenlik analizi, modelleme ve programlama için kılavuzlar 
 • Savunma Standardı 00-56 Sayı 2