Depolar ve Lojistik İçin Yangından Korunmanın Önemi

Derin dondurucu yüksek raflı depolara ilişkin gereklilikler:

Artan küreselleşme, üretim ve lojistik süreçlerinin dijital ağının artması (BT sistemleri, Endüstri 4.0) ticari operasyonların sürdürülmesinin olağanüstü önemli bir öncelik haline geldiği anlamına geliyor. Değer yaratma zinciri boyunca belirli noktalarda kritik iş süreçlerinde yaşanan aksaklıklar tüm işletmenin geleceğini tehlikeye atabilir. Depolama ve lojistik alanlarındaki hızlı teknolojik gelişmeler otomasyon ve robotik kullanılarak yeni çözümler üretmiştir. Depolama tesisleri esnek kullanım için tasarlanmıştır.
Günümüzün zorlukları için geleneksel yangın önleme çözümleri yetersiz kalmaktadır. Tedarik zincirindeki müşteriler, yangınlar gibi operasyonel kesintileri önlemek için her şeyi daha da önemli kılan yüksek oranda otomatik işlemlere güvenmek zorunda kalıyor. Acil mali zararların yanı sıra, lojistik zincirinin kesintileri, şirketin itibarına zarar vermek ya da teslimat yükümlülüklerini yerine getirmemekle müşterilerini kaybetmek de dahil olmak üzere çok çeşitli olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Gelir kaybı sigortası cevap mı?

Firmalar, şirkete ait risklerini uygun bir sigorta poliçesine aktarabilirler. Örneğin, gelir kaybı sigortası, büyük çaplı yangınlar gibi felaketlerin finansal etkilerini en aza indirebilir. Ancak, itibar kaybı, kaçırılmış piyasa fırsatları müşteri veya bilgi kaybı gibi maddi olmayan zararları telafi etmek ve önlemek için hiçbir şey yapmazlar. Bu nedenle, riskin bir kısmı devredilemez olan şirkette kalır. Yangından korunma kavramları / sertifikaları öncelikle insanları ve çevreyi korumak için uygulanan önlemleri değerlendirir. Bununla birlikte, yüksek raflı depolarda, malların korunması ve operasyonel kesintilerin önlenmesi de önemli hususlardır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak koruyucu önlemlerin tanımlanması ve planlanması gerekir.

Derin dondurucu yüksek raflı depolara ilişkin gereklilikler:

Solda listelenen risklere karşı alınacak önlemler, aşağıdaki koruma hedeflerini sağlar:

 • Teslimat yeteneklerinin korunması
 • Operasyonel hazırlığın korunması
 • Depolanan ürünlerin korunması
 • Müşteri ilişkilerinin korunması
 • İşletme imajının kaybının önlenmesi

Derin dondurucu yüksek raflı depolara ilişkin gereklilikler:

Teknik risk analizleri yapılırken ve yüksek raflı depolarda yangın tehlikelerini değerlendirirken göz önünde bulundurulacak çok çeşitli kullanıma özgü yangın tehlikeleri vardır:

 • Yanıcı yapı malzemelerinin kullanımı ve hatalı yalıtım malzemeleri
 • Teknik çalıştırma ekipmanı ile ilgili diğer yangın tehlikeler (soğutma üniteleri, buz çözme ve ısıtma donanımları, ısı eşanjörleri, paketleme donanımları, vb.)
 • Isıya ve dumana karşı çok hassas depolanmış ürünler

Son derece kuru atmosfer (derin dondurucu depolarda)
Yüksek depolarda, aydınlatma sistemleri, akü şarj cihazları (endüstriyel kamyonlar, toplayıcılar vb.) gibi göz önünde bulundurulması gereken başka yangın tehlikesi de vardır. Özellikle elektrik sistemleri, yangın söz konusu olduğunda özel bir odaklanma alanıdır. Yangın istatistikleri, yangınların % 44’ünün elektrik sistemlerinden kaynaklandığını göstermektedir (Kaynak: VdS 2032).


Genelde depolarda bulunan yüksek operasyonel risk kaynakları derin dondurucu tesisleri için de geçerlidir:

 • Uzun, dar raf yapısı (baca etkisi nedeniyle hızlı yangın yayılımı)
 • Sıkıca paketlenmiş paletler ve aralarında çok az boşluk bulunan ürünler (tesisler ve tesisler için yangın algılama seçeneklerini sınırlar; savunma amaçlı yangın söndürme çabalarının etkinliğini büyük ölçüde engeller)
 • Yanıcı ürünler, ambalajlar, nakliye araçları veya depolama yardımcıları tarafından yaratılan ek yangın yükü)
 • Kundaklama riskleri
 • Kıvılcım oluşturma faaliyetleri (kaynak ekipmanı kullanımı, aşındırıcı kesim vb.)
  Üstelik, derin dondurulmuş ürünler, yangının önlenmesiyle ilgili ek gereklilikler yaratan duman kirliliğine genellikle daha duyarlıdır. Küçük bir yeni başlayan yangından çıkan az miktarda duman, depolanan malları kullanılamaz hale getirebilir.
 •